X  Stänga Aktiviteter på himlen
Aktuella händelser @ 11-30-2023
Meteor Duschar: Northern Taurids
Synlig Okt 20 - Dec 9

Meteor Duschar: Leonids
Synlig Nov 6 - Dec 1

Nästa händelser
Meteor Duschar: Geminids
Synlig Dec 4 - Dec 18   Topp Dec 13 > 15

Meteor Duschar: Ursids
Synlig Dec 17 - Dec 27   Topp Dec 21 > 23

Meteor Duschar: Quadrantids
Synlig Dec 28 - Jan 12   Topp Jan 3 > 5

Årlig Meteor Dusch
Dec 28 > Jan 12Quadrantids ↑ Jan 3 > 5
Apr 16 > Maj 1Lyrids ↑ Apr 21 > 23
Apr 19 > Maj 29eta Aquariids ↑ Maj 5 > 7
Jul 3 > Aug 15alpha Capricornids ↑ Jul 29 > 31
Jul 12 > Aug 22Delta Aquariids ↑ Jul 29 > 31
Jul 17 > Aug 26Perseids ↑ Aug 12 > 14
Sep 10 > Nov 19Southern Taurids ↑ Okt 9 > 11
Okt 2 > Nov 7Orionids ↑ Okt 21 > 23
Okt 20 > Dec 9Northern Taurids ↑ Nov 11 > 13
Nov 6 > Dec 1Leonids ↑ Nov 16 > 18
Dec 4 > Dec 18Geminids ↑ Dec 13 > 15
Dec 17 > Dec 27Ursids ↑ Dec 21 > 23
Guide
Meteorer ses bäst under nattetimmarna, även om meteorer kommer in i atmosfären när som helst på dygnet. De är bara svårare att se i dagsljuset bortsett från gryning och skymning.

Omgivande omgivningsljus eller månsken kan göra det svårt att se. Meteordusch visas bäst från stadens ljus.