X  Blizu Naš PurpleAir senzor

razdoblje čestica koncentracija AQI Rizik       
Trenutno pm10 20.79 19.3 Dobar kvalitet vazduha
     

Trenutno pm2.5 14.4 55.1 Umeren kvalitet vazduha  
    
10 min pm2.5 12.6 51.3 Umeren kvalitet vazduha  
    
30 min pm2.5 11.7 48.8 Dobar kvalitet vazduha
     
1 sat pm2.5 11.6 48.3 Dobar kvalitet vazduha
     
6 sati pm2.5 12.2 50.4 Umeren kvalitet vazduha  
    
24 sati pm2.5 11.8 49.2 Dobar kvalitet vazduha
     
1 nedelja pm2.5 13.8 53.8 Umeren kvalitet vazduha  
    

     

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Efekti na zdravlje treba da se zasnivaju samo na prosečnim vrednostima od 24 sata.
Dobar kvalitet vazduha 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Kvalitet vazduha se smatra zadovoljavajućim, a zagađenje vazduha predstavlja mali ili nikakav rizik
Umeren kvalitet vazduha 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Kvalitet vazduha je prihvatljiv; međutim, za neke zagađivače može postojati umerena zdravstvena briga za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osetljivi na zagađenje vazduha.
Nezdrav za neki kvalitet vazduha 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Pripadnici osetljivih grupa mogu iskusiti zdravstvene efekte. Široka javnost verovatno neće biti pogođena.
Nezdrav kvalitet vazduha 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Svako može početi da iskušava zdravstvene posledice; članovi osetljivih grupa mogu iskusiti ozbiljnije zdravstvene posledice.
Veoma nezdravi kvalitet vazduha 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Zdravstvena upozorenja za vanredne uslove. Verovatnije je da će to biti pogođeno celokupnom populacijom
Opasni kvalitet vazduha > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu imati ozbiljnije zdravstvene posledice
 Više informacija:  EPA  Indeks kvaliteta vazduha     Purpleair senzor  #19699 Podaci senzora snimljeni u: 09-23-2023 7:32 pm  Temperatura: 96°F Vlaga: 47%