X  Zamknij Nasz czujnik PurpleAir

Czas Cząstki Stężenie IJP Ryzyko       
Obecnie pm10 0.23 0.2 Dobra jakość powietrza
     

Obecnie pm2.5 0 0.0 Dobra jakość powietrza       
10 minut pm2.5 0 0.0 Dobra jakość powietrza       
30 minut pm2.5 0 0.0 Dobra jakość powietrza       
1 godzina pm2.5 0.1 0.4 Dobra jakość powietrza
     
6 godziny pm2.5 1 4.2 Dobra jakość powietrza
     
24 godziny pm2.5 6.7 27.9 Dobra jakość powietrza
     
1 tydzień pm2.5 7.4 30.8 Dobra jakość powietrza
     

     

Klasyfikacja IJP pm10 pm2.5 Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
Zagrożenie zdrowia > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  EPA  Indeks jakości powietrza     Czujnik Purpleair  #19699 Dane z czujnika zarejestrowane:: 12-05-2023 9:58 am  Temperatura: 18.3°C Wilgotność: 30%