X  Zamknij Nasz czujnik PurpleAir

Czas Cząstki Stężenie IJP Ryzyko       
Obecnie pm10 15.82 14.6 Dobra jakość powietrza
     

Obecnie pm2.5 10.5 43.8 Dobra jakość powietrza
     
10 minut pm2.5 12.9 51.9 Umiarkowana jakość powietrza  
    
30 minut pm2.5 20.8 68.8 Umiarkowana jakość powietrza  
    
1 godzina pm2.5 22.4 72.2 Umiarkowana jakość powietrza  
    
6 godziny pm2.5 31.1 90.8 Umiarkowana jakość powietrza  
    
24 godziny pm2.5 30 88.5 Umiarkowana jakość powietrza  
    
1 tydzień pm2.5 12.8 51.7 Umiarkowana jakość powietrza  
    

     

Klasyfikacja IJP pm10 pm2.5 Wpływ na zdrowie należy opierać tylko na uśrednionych wartościach dobowych.
Dobra jakość powietrza 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Zadowalająca jakość powietrza, cząstki powietrza bez lub z małym ryzykiem na zdrowie
Umiarkowana jakość powietrza 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Akceptowalna jakość powietrza, jednak dla bardzo ograniczonej liczby wrażliwych osób niektóre cząstki mogą stanowić umiarkowane ryzyko dla zdrowia
Niezdrowo dla niektórych grup 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Osoby wrażliwe mogą odczuwać dolegliwości zdrowotne. Większość populacji nie odczuje zmian.
Niezdrowe powietrze 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Każdy może zacząć odczuwać dolegliwości zdrowotne, wrażliwe osoby mogą doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych.
Bardzo niezdrowe powietrze 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie zdrowotne: każdy może doświadczać poważniejszych skutków zdrowotnych
Zagrożenie zdrowia > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Ostrzeżenie dotyczące stanu zagrożenia dla zdrowia. Większość populacji może odczuwać negatywne skutki zanieszczyczonego powietrza
 Więcej informacji::  EPA  Indeks jakości powietrza     Czujnik Purpleair  #19699 Dane z czujnika zarejestrowane:: 07-22-2024 9:33 am  Temperatura: 30°C Wilgotność: 49%