X  Lukk Vår PurpleAir sensor

periode partikel konsentrasjon AQI Fare       
Gjeldene pm10 6.11 5.7 God luftkvalitet
     

Gjeldene pm2.5 4 16.7 God luftkvalitet
     
10 min. pm2.5 3.9 16.3 God luftkvalitet
     
30 min. pm2.5 3.8 15.8 God luftkvalitet
     
1 time pm2.5 3.8 15.8 God luftkvalitet
     
6 timer pm2.5 4.8 20.0 God luftkvalitet
     
24 timer pm2.5 7.2 30.0 God luftkvalitet
     
1 uke pm2.5 8.9 37.1 God luftkvalitet
     

     

klassifikasjon AQI pm10 pm2.5 Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
 Mer informasjon:  EPA  Luftkvalitetsindeks     Purpleair sensor  #19699 Sensordata fanget kl: 06-23-2024 4:38 pm  Temperatur: 42.2°C Luftfuktighet: 29%