X  Zatvori Naš PuroleAir senzor

razdoblje čestica koncentracija AQI Rizik       
Trenutno pm10 6.81 6.3 Dobra kvaliteta zraka
     

Trenutno pm2.5 4 16.7 Dobra kvaliteta zraka
     
10 min pm2.5 3.8 15.8 Dobra kvaliteta zraka
     
30 min pm2.5 3.7 15.4 Dobra kvaliteta zraka
     
1 sat pm2.5 3.8 15.8 Dobra kvaliteta zraka
     
6 sata pm2.5 4.9 20.4 Dobra kvaliteta zraka
     
24 sata pm2.5 7.2 30.0 Dobra kvaliteta zraka
     
1 Tjedan pm2.5 8.9 37.1 Dobra kvaliteta zraka
     

     

klasifikacija AQI pm10 pm2.5 Učinak na zdravlje trebao bi se temeljiti samo na prosječnim vrijednostima od 24 sata.
Dobra kvaliteta zraka 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Kvaliteta zraka smatra se zadovoljavajućom, a zagađenje zraka predstavlja mali ili nikakav rizik
Umjerena kvaliteta zraka 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Kvaliteta zraka je prihvatljiva; međutim, za neke onečišćujuće tvari može postojati umjerena zdravstvena zabrinutost za vrlo mali broj ljudi koji su neobično osjetljivi na onečišćenje zraka.
Nezdrava kvaliteta zraka za pojedince 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Pripadnici osjetljivih skupina mogu iskusiti zdravstvene učinke. Vjerojatno to neće utjecati na širu javnost.
Nezdrava kvaliteta zraka 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Svatko može početi iskusiti zdravstvene učinke; pripadnici osjetljivih skupina mogu imati ozbiljnije zdravstvene učinke.
Veoma nezdrava kvaliteta zraka 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Upozorenje o zdravlju: svi mogu doživjeti ozbiljnije zdravstvene učinke
Opasna razina kvalitete zraka > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Zdravstvena upozorenja na izvanredna stanja. Vjerojatnije će biti pogođena cjelokupna populacija
 Više informacija:  EPA  Indeks kvalitete zraka     Purpleair senzor  #19699 Podaci senzora snimljeni u: 06-23-2024 3:38 pm  Temperatura: 42.2°C Vlaga: 29%