X  Lukk Vår PurpleAir sensor

periode partikel konsentrasjon AQI Fare       
Gjeldene pm10 26.81 24.8 God luftkvalitet
     

Gjeldene pm2.5 16.7 60.0 Moderat luftkvalitet  
    
10 min. pm2.5 16.8 60.3 Moderat luftkvalitet  
    
30 min. pm2.5 16.2 59.0 Moderat luftkvalitet  
    
1 time pm2.5 15.2 56.8 Moderat luftkvalitet  
    
6 timer pm2.5 12.6 51.3 Moderat luftkvalitet  
    
24 timer pm2.5 13.9 54.1 Moderat luftkvalitet  
    
1 uke pm2.5 9.4 39.2 God luftkvalitet
     

     

klassifikasjon AQI pm10 pm2.5 Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
 Mer informasjon:  EPA  Luftkvalitetsindeks     Purpleair sensor  #19699 Sensordata fanget kl: 05-17-2024 7:07 pm  Temperatur: 30.6°C Luftfuktighet: 40%